Ta med en poster till Hygiendagarna

 

Vi ser gärna att du berättar om forskning, kvalitetsarbete, projekt eller liknande på en poster under Hygiendagarna. Du kan också beskriva hur ni hanterat ett utbrott eller utrett en smittspridning. Möjligheterna att via en poster dela med sig av erfarenheter och ny kunskap är stora, och uppskattas av alla deltagare på Hygiendagarna.Vår posterutställning brukar vara välbesökt.

Formatet ska vara stående, max bredd 70 cm och max höjd 100 cm. Allt material som behövs för att sätta upp postern finns på plats.

Ta gärna med handouts.

Pris delas ut till bästa poster, framröstad av konferensdeltagarna.

Anmäl poster till Ann Tammelin på mail; ann.tammelin@sll.se, gärna före den 11 mars 2018
Skriv vilken rubrik postern har. Vi behöver din anmälan för att planera posterutställningen och för att få med alla posterrubriker på röstsedeln.

Arkiv