Vill du vara med i SIS TK 333 – operationstextilier?

 

SFVH har fått möjlighet att utse en medlem i denna viktiga TK då Birgitta Lytsy lämnar sin plats. Läs mer om vad kommittén arbetar med på https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk300399/sistk333/.

Kommittén har två heldagsmöten per år. De hålls i Stockholm och mötestiden är anpassad för deltagare från hela landet. Nästa möte är den 13 mars i år.

Just nu arbetar man med en vägledning till standarden om operationskläder och draperingsmaterial (SS-EN 13795-2:2019) och man förbereder också ett seminarium om standarden, vägledningen och MDR. Seminariet planeras hållas under hösten.

Om du är intresserad, maila till styrelsen@sfvh.se senast 1 mars.

Arkiv