Presentationer från Hygiendagarna 2021

Klicka på föreläsarens namn

Tisdag 13 april

Höggradigt rent - desinfekterat

Renhetsgrader, maskinell rengöring och värmedesinfektion

Mari Banck

Höggradigt rent - hur hamnade vi där

Ann Tammelin

MDR - det nya regelverket och vilka konsekvenser det kan få för sjukvård och företag

Peter Löwendahl

Hur rena är rena kompresser?

Peter Blåberg

Tandvård - hur processas och används höggradigt rena instrument

Inger Spencer

Tandvårdswebbinarium

Aerosoler i tandvården - vad vet vi?

Anders Jonsson

Spårbarhet inom tandvården - en utmaning

Sara Åkerlund och Rose-Marie Mårfelt

Spårbarhet inom sjukvården

Cecilia Söderberg

Instrumentkunskap

Cecilia Söderberg

Onsdag 14 april

Steriltekniska enheten - sjukhusets hjärta

Nutid och framtid inom sterilteknik  (COM-lista)

Birte Oskarsson

MDR i praktiken, återanvändning av engångsprodukter

Caroline Hagström

Presentation av utredningen om resterilisering av engångsartiklar

Patrik Hidefjäll

Presentation av skuggrapporten

Anna Lefevre Skjöldebrand

Presentation av nya och reviderade dokument från SFVH

Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop

Aino Kempe

Vårdhygienisk egenkontroll - verktyg för strukturerat ledningsarbete inom kommunal vård och omsorg

Roseli Sandbreck och Pernilla Johansson

SIV kommer igen - revidering av Städning i vårdlokaler

Mall Kriisa

Tosdag 15 april

Svenska Hygienpriset 2020 och 2021

Se sidor under huvudrubriken Svenska Hygienpriset ovan

Covid-19 - vårdhygieniska konsekvenser av smitta via aerosol, luft och droppar

Vad är luftsmitta, droppsmitta, aerosolsmitta ur ett fysikaliskt perspektiv

Jakob Löndahl

Smittar covid-19 via luft - vad säger vetenskapen?

Carl-Johan Fraenkel

Är mer andningsskydd i vården en lösning? - erfarenheter från Västerbotten

Anders Johansson