Hygiendagarna 2021 - Digitala dagar

Tisdag 13 april

Höggradigt rent - desinfekterat

 

Renhetsgrader, maskinell rengöring och värmedesinfektion. Mari Banck, Region Värmland

Höggradigt rent - ur hamnade vi där? Ann Tammelin, Region Stockholm

MDR- Det nya regelverket och vilka konsekvenser det kan få för sjukvården och företag! Peter Lövendahl, Swedich Medtech

Hur rena är rena kompresser? Peter Blåberg, Swedish Medtech

Tandvård- hur processas och används höggradigt rena instrument? Inger Spencer, Tandvårdsektionen

 

Tandvårdswebbinarium

Spårbarhet inom tandvården

Aerosoler - senaste nytt 

 

Onsdag 14 april

Steriltekniska enheten - sjuhusets hjärta

 

Nutid och framtid inom Sterliteknik. Birte Oskarsson, Skånes Universitetssjukhus

MDR i praktiken återanvändning av engångsprodukter. Caroline Hagström, region Örebro län

Presentation av utredningen om resterilisering av engångsartiklar. Patrik Hidefjäll, Socialstyrelsen

Presentation av Skuggrapporten. Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech

 

Presentation av nya och reviderade dokument från SFVH

Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop.

Aino Kempe, Vårdhygien NU-sjukvården och Anna Holmberg, Vårdhygien Skåne

Vårdhygienisk egenkontroll - Verktyg för strukturerat ledningsarbete inom kommunal vård och omsorg.

Pia Nilzén, Vårdhygien Kalmar och Roseli Sanbreck, Vårdhygien Sahlgrenska

SIV kommer igen - revidering av Städning i Vårdloklaer

Kerstin Möller, Vårdhygien Sahlgrenska och Mall Kriisa, Vårdhygine Stockholm

 

Torsdag 15 april

Covid-19 - vårdhygieniska konsekvenser av smitta via aerosol, luft och droppar

Vad är luftsmitta, droppsmitta, aerosolsmitta ur ett fysikaliskt perspektiv? Jakob Löndahl, Lunds Universitet

Smittar Covid-19 via luft? - Vad säger vetenskapen? Carl-Johan Fraenkel, Vårdhygien Skåne

Är mer andningsskydd i vården en lösning? Erfarenheter från Västerbotten. Anders Johansson, Vårdhygien Västerbotten

 

 

Samlade frågor och svar från hygiendagarna 2021