Presentationer från Hygiendagarna 2019

Publiceras fortlöpande. Om föreläsarnamnet är blått så är presentationen publicerad. Klicka på föreläsarens namn så öppnas presentationen.

Tisdag 9 april

Att veta och inte tro - rätt klimat i rätt utrymme

Junith Brostedt, Anita Karlin och Per Värmsjö

Miniutbildning i luftfuktighet

Per Värmsjö

SKL - aktuellt om patientsäkerhet och nationell kunskapsstyrning

Agneta Andersson

Onsdag 10 april

Flexibla endoskop - konstruktion och funktion

Eva Kalin

Rengöring, desinfektion och provtagning av endoskop

Annette Willner

Risk för smittspridning via endoskop - var är fallgroparna?

Anna Holmberg

Endoskop inom djursjukvården - användningsområden och smittrisker

Elin Svonni

Hög patient- och personalsäkerhet kräver fullgoda hygien- och smittskyddsåtgärder samt hänsyn till individens hälsotillstånd och infektionskänslighet

Mikael Zimmerman

Vårdens arkitektur - hjälpa eller stjälpa?

Peter Fröst

Eva Ek

PTS - Program för teknisk standard - Samverkan, Rätt från början, Hållbarhet

Helene Svensson

Vårdhygien och antibiotikaanvändning i Norden - bara tur eller något att dra lärdom av?

Maria Vandbakk-Rüther

Niels Frimodt-Möller

Karin Bergström

Egil Lingaas

Torsdag 11 april

Vårdhygien och patientsäkerhet från myndighetshorisont

Malin Grape

Axana Haggar

Fysikaliska förutsättningar för smitta via luften

Jakob Löndahl

Respiratoriska virus med särskilt fokus på influensa. Nya studier om luftburenhet och effekten av andningsskydd.

Mia Brytting

Anders Johansson

Gastroenterit - smittar det också via luft?

Carl-Johan Fraenkel

Hygienaspekter vid dental implantatkirurgi

Göran Gynther

Smittrisker - ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Jenny Persson-Blom

Vaccinationsrekommendationer för hälso- och sjukvårdspersonal i Finland

Marjaana Pitkäpaasi

Personalinfektioner - rekommendationer för vård- och omsorgspersonal i Region Uppsala

Fredrik Idving

Dokument

Program från Hygiendagarna 2019

Vinnande poster blev Hygien - hur svårt kan de va? från Region Östergötland

Motiveringar:

  • Tips på enkel pedagogik som kan appliceras i alla verksamheter
  • Lite roligare och inte så pretantiöst
  • Kul
  • Tydligt budskap
  • Lagom mycket info
  • Enkla konkreta åtgärder som kan göra stor skillnad