Presentationer från Hygiendagarna 2018

Publiceras fortlöpande. Om föreläsarnamnet är blått så är presentationen publicerad. Klicka på föreläsarens namn så öppnas presentationen.

Tisdag 20 mars

Att förstå vanligt arbete - ett säkerhetsteoretiskt perspektiv på vårdhygien

Johan Bergström

Infection prevention in a connected world: An example from the Netherlands

Alexander Friedrich

It's only water

Lars Wiklund

Renare unitvatten - men fortfarande finns problem

Rolf Claesson

Basala hygienrutiner är mer än Basal hygien!

Berith Carlsson och Sofia Wetterbrandt

Onsdag 21 mars

ISO-certifiering av sterilteknisk verksamhet

Karin Andresen

WHO guidelines on core components of infection prevention

Birgitta Lytsy

SIS-standard som ersätter FYFFE

Gunvor Åkerfeldt

Vårdrelaterade infektioner i tandvård

Pia Gabre

Basala hygienrutiner inom kirurgi i allmäntandvård

Eva Smidt Lysell

Vårdhygien och utlokaliserad kirurgi - vad vet vi?

Ingemar Qvarfordt

Vårdhygien i kirurgiska verksamheter i vårdvalstider - en vårdhygienisk resa med utmaningar och möjligheter

Mall Kriisa och Monica Ling-Roos

Torsdag 22 mars

Likvärdiga rutiner inom neonatalvård

Annika Samuelsson

Regionalt nätverk vårdhygien och neonatalvård - ett gott exempel

Eva Edberg och Anna Lindén

Utmaningar vid vård av MRB-bärare på neonatalavdelning

Fredrik Lundberg

Tio års perspektiv i Huddinge

Kristina Jonsson

Nybyggt i Karlstad

Ann Bredberg-Johansson och Thomas Wilhelmsson

Mässlingsutbrottet i Göteborg

Thomas Wahlberg och Martina Sansone

Hygienbeskrivning i tandvården (HOBIT)

Carin Jakobsson och Pia Skott

Nationell kunskapsstyrning inom vårdhygien

Ingemar Qvarfordt och Sofia Wetterbrandt

Vad gör Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKL inom det vårdhygieniska området?

Fanny Bergman

Axana Haggar

Agneta Andersson