SFVH:s resestipendium

Årsmötet 2016 beslutade att SFVH skulle inrätta och från 2017 utdela ett resestipendium för sina medlemmar för att underlätta deltagande med eget vetenskaplig bidrag vid internationell kongress inom det vårdhygieniska området. Styrelsen fick i uppdrag att utforma statuter för stipendiet.

Statuter för SFVH:s resestipendium fastställdes vid styrelsemöte den 12 oktober 2016.

Till medlemmar i juryn för SFVH:s resestipendium har utsetts Eva Melander, docent vid Lunds universitet, Mikael Zimmerman, docent vid Karolinska Institutet och Ulrika Grönlund, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Ansökan kan göras en gång årligen och ska alltid gälla kongress som arrangeras det år ansökan lämnas in. Ansökan ska vara stipendiejuryn tillhanda senast 31 oktober.

Ansökan skickas till styrelsen@sfvh.se