Hygiendagar 2022 i Jönköping 

Här kommer du att ha tillgång till föreläsarnas presentationer. 

 

Onsdag 27 april

Daniel Rulli 

Föreläsning SFVH 

Linnea Nilsdotter och Sara Åkerlund 

Presentation av arbetagrupperna HOBIT och Förråd 

Torsdag 28 april

Linnea Nilsdotter och Sara Åkerlund 

Smarta vårdhygieniska lösningar 

 

Hygiendagarna i Visby 2019

(för programmet klicka här)

Onsdag 10 april

Mikael Zimmerman

"Hög patient- och personal säkerhet kräver fullgoda hygien- och smittskyddsåtgärder samt hänsyn till individens hälsotillstånd och infektionskänslighet."

Torsdag 11 april

Göran Gynther

"Hygienaspekter vid dental implantatkirurgi"

Workshop

Genomgång av "Hobit" som nu är klart och lagts ut under publicerat.

Workshopen var välbesökt och från flera yrkeskategorier utöver tandvården.