Svenska Hygienpriset 2020

Ann-Kersti Mangell, specialistsjuksköterska och patientsäkerhetssamordnare på Intensivvårdsavdelningen Skånes Universitetssjukhus.

Svenska Hygienpriset 2020 går till Ann-Kersti Mangell som med nytänkande förenklat arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner. Konceptet med örngott i en avvikande färg skapar visuell medvetenhet och gör det lätt att göra rätt, vilket ökar patientsäkerheten.

Presentation text      Presentation powerpoint

Sektorerna Äldreomsorg Hälso- och sjukvård samt IFO Funktionshinder inom stadsdel Askim Frölunda Högsbo, Göteborgs kommun.

Svenska Hygienpriset 2020 går till alla medarbetare inom sektorerna för deras strategiska, systematiska förbättringsarbete för en god hygienisk standard. Arbetet har inneburit ett förtydligande av ansvar och roller och en samsyn både inom organisationen samt mellan verksamheterna.

Presentation

Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård vid Akademiska sjukhuset.

Svenska Hygienpriset 2020 går till verksamhetsområdets framgångsrika arbete med att implementera arbetssättet ”Patientnära Zon” (PNZ). En arbetsmodell som tydliggör rent och ”smutsigt” arbete i komplexa patientnära vårdsituationer. PNZ har visat sig vara lätt att acceptera, praktisera och metoden har blivit en naturlig självklar del i det dagliga arbetet.

Presentation