Riktlinjer för låneinstrument


Låneinstrument är en stor och viktig artikel inom Hälso- och sjukvården. Det är väsentligt att kund (vården) och leverantör är överens om hur dessa instrument ska hanteras då de skickas mellan kund och leverantör så att kvalitet och säkerhet uppnås.

Redan 2007 tog SFVH fram riktlinjer för låneinstrument. År 2016 ersattes dessa av en ny version som togs fram i samarbete med Swedish Medtech. Denna uppdaterades 2018 med nya referenser och har nu (2019) reviderats.

Liksom tidigare finns ett informativt huvuddokument och en checklista som ska åtfölja instrumenten.