Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop

Sedan mitten av1950-talet har flexibla endoskop använts inom sjukvården för preventiv inter­vention, diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd i lungor och magtarmkanal.

Endoskop kontamineras av blod, faeces, sekret i samband med undersökningar och behandlingar.

Endoskopen ska genomgå en noggrann manuell mekanisk rengöring före rengöring och desinfektion i disk­desinfektorer med kemisk desinfektion.

En arbetsgrupp inom SFVH har i samarbete med SEGP utarbetat ett dokument om provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för dessa. 

Syftet med dokumentet är att öka patientsäkerheten genom att skapa en nationell rekommen­dation för mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdes­infektorer med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop.

Dokumentet finns nedladdningsbart längre ner på sidan.

Arbetsgrupp

  • Aino Kempe, hygiensjuksköterska
  • Anna Holmberg, hygienläkare
  • Carina Hartmann, hygiensjuksköterska
  • Ingrid Karström, endoskopist, sjuksköterska, SEGP-representant
  • Maria Marklund, hygienläkare

Adjungerande

  • Salman Aboukhousa, medicinteknisk ingenjör