Presentationer från Hygiendagarna 2017

Publiceras fortlöpande. Om föreläsarnamnet är blått så är presentationen publicerad.

Klicka på föreläsarens namn så öppnas presentationen.

Tisdag 4 april

Renhetsgrader. När ska rent, högradigt rent och sterilt användas - och varför; historik och internationell utblick.

Ann Tammelin

Vårdens metoder för att åstadkomma höggradigt rent. Skillnaden mellan spol- och diskdesinfektorer.

Annette Willner och Fanny Bergman

Industrins perspektiv på höggradigt rent

Daniel Berger

Materialet om Ren eller steril rutin vid KAD-sättning - begreppstolkning på två akutsjukhus kommer Aysel Kulbay att publicera som en artikel.

Onsdag 5 april

Kommunal vård och omsorg - hur är den organiserad?

Pia Olofsson

Implementering av vårdhygien i två stadsdelar i Göteborg.

Lotta Osbeck och Ingrid Löfstaf

Vårdhygien utifrån andra förutsättningar med utgångspunkt från verkliga exempel.

Lena Sars och Martina Ågren

Hund i kommunal vård - en vårdhygienisk utmaning!

Maria Grimfelt och Inger Andersson

Mobil tandvård - en vårdhygienisk utmaning!

Monica Palmö

Magiska maskiner och olika verkligheter

Inger Spencer och Daniel Rulli

Vilket vaccinationsskydd bör vårdpersonal ha och varför ska man genomföra massvaccination mot mässling?

Åke Örtqvist

Hur genomför man mässlingvaccination av all oskyddad personal i ett landsting?

Eva Tillman

Torsdag 6 april

Utvärdering av tre ventilationsmetoder för operationssalar.

Jakob Löndahl och Malin Alsved

Akademiska renar avloppsvatten. Går det att få bort antibiotika och mikroorganismer?

Therese Olsen

Standarder med vårdhygienisk relevans. Aktuella standardiseringsarbeten på SIS.

Sarah Sim/Tuula Cammersand

Ulrika Ransjö

MRSA m.fl. resistenta bakterier i vår vardag inom tandvården

Camilla Artinger

Kvalitetsprocesser och nya utmaningar i ISO-certifieringar

Jana Johansson Huggare

Vad gör Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKL inom det vårdhygieniska området?

Malin Grape

Axana Haggar

Agneta Andersson