Riktlinje för vårdhygien inom svensk tandvård

Riktlinjen för vårdhygien inom svensk tandvård (Hobbit) är reviderat. Det reviderade dokumentet och checklistor finns publicerat under fliken " Publikationer" på SFVH hemsida.

 

MVH Styrelsen SFVH

Arkiv