Medlemmarna bjuds in att ge sina kommentarer till TS 39 - Mikrobiologisk luftrenhet vid kirurgiska ingrepp – Förebyggande av luftburen smitta

 

Styrelsen har fått in en remiss från SIS där vi har möjlighet att ge kommentarer på SIS-TS 39 Mikrobiologisk luftrenhet vid kirurgiska ingrepp - förebyggande av luftburen smitta. Vägledning och grundläggande krav

Bifogar SIS TR- 39 och kommentarer skickas till styrelsen@sfvh.se senast den 7 november (tiden är förlängd från SIS)

 

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Arkiv