Svenska Hygienläkarföreningen, Svenska infektionsläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har haft det reviderade vårdprogrammet för Covid - 19 ute på remiss. Detta har tidigare annonserats på SFVH:s webbsida. Se rutan dokument nedan.