Vårdhygieniska kunskapsstöd

Nationell arbetsgrupp (NAG) vårdhygien har sammanställt en lista med länkar till nationella vårdhygieniska kunskapsstöd.

Du hittar listan på 

https://kunskapsstyrningvard.se/
kunskapsstod/lankartillkunskapsstod/kunskapsstodforvardhygien.1659.html

Arkiv