Nordiska seminariet i smittskydd och vårdhygien 27-29 september

Nordiska seminariet i smittskydd och vårdhygien

Programmet för det nordiska seminariet i smittskydd och vårdhygien i Göteborg har uppdaterats med flera intressanta föreläsare. Reservera dagarna 27–29 september och välkomna att delta på plats eller via nätet.

Seminariet hittar du här 

Nordiska forskarnätverket inom smittskydd och vårdhygien:

Påminner också om möjligheterna att registrera sitt forsknings- och utvecklingsprojekt på hemsidan för det Nordiska Forskarnätverket inom smittskydd och vårdhygien:

Registrera här

Arkiv