SIV ska revideras - arbetsgruppen behöver medlemmar

SFVH:s dokument Städning i vårdlokaler, SIV - Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal - publicerades 2012. Ett antal år har förflutit och dessutom har SIS i december 2017 publicerat en ny Svensk standard SS 8760014:2017 Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård.
SFVH:s styrelse har frågat medlemmar i arbetsgruppen som tog fram SIV om standarden kan ersätta SIV eller om båda behövs och i så fall om det finns ett behov av att revidera SIV. Gruppen svarade att dokumenten kompletterar varandra men att det finns ett behov av att revidera SIV.

Då endast tre av de ursprungliga medlemmarna i arbetsgruppen för SIV fortfarande tjänstgör på vårdhygieniska enheter (flera har gått i pension) behöver arbetsgruppen förstärkas. Du som vill bidra till arbetet med en ny upplaga av SIV är välkommen att anmäla ditt intresse till SFVH:s styrelse. Maila till styrelsen@sfvh.se.

Arkiv