Vårdhygieniska kunskapsunderlag - inventering

Folkhälsomyndigheten har startat en  inventering av befintliga nationella kunskapsunderlag inom det vårdhygieniska området. Detta i syfte att kartlägga vilka kunskapsunderlag som finns och att identifiera dem som behöver uppdateras eller skapas. SFVH är representerad i detta arbete. För att inventeringen ska bli så heltäckande som möjligt är SFVH:s styrelse tacksam om alla medlemmar bidrar med input i frågan.

Maila en lista på svenskspråkiga kunskapsunderlag inom det vårdhygieniska området som du använder till styrelsen@sfvh.se senast den 25 mars. Du behöver inte lista de kunskapsunderlag som SFVH tagit fram.

Du kan också nämna ämnesområden där du anser att det saknas kunskapsunderlag.

Arkiv