SFVH och GDPR

Föreningens styrelse för en förteckning över föreningens medlemmar. 

Förteckningen innehåller uppgifter om varje medlems namn, bostadsadress, e-postadress, arbetsplats och medlemsnummer. Syftet med förteckningen är att kunna administrera medlemskap.

Uppgifterna lagras så länge som du är medlem.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi registrerat om dig. Är de felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Maila till styrelsen@sfvh.se om du vill få information om dina uppgifter.

Arkiv