Rekommendation för personliga assistenter i omvårdnadsarbete

 

Vid årsmötet 2018 fick SFVH:s styrelse i uppdrag att ta fram en rekommendation för personliga assistenters medverkan i omvårdnadsarbetet då en vårdtagare/brukare vårdas inom den öppna eller slutna sjukvården.

Styrelsen har nu utarbetat en sådan rekommendation som vi gärna ser att medlemmarna förmedlar till landets vårdgivare.

Klicka här för att komma till rekommendationen i nedladdningsbart pdf-format.

Arkiv