Motioner till årsmötet 2020

SFVH:s årsmöte 2020 kommer att hållas den 25 mars i samband med Hygiendagarna i Norrköping. 

Motioner till årsmötet - från enskild medlem eller grupp av medlemmar - ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 februari 2020.

Maila motioner till styrelsen@sfvh.se

Arkiv