Magisterutbildningen i Smittskydd och Vårdhygien vid GU - mer info

Hösten 2019 startar en ny Nordisk magisterutbildning i Smittskydd och Vårdhygien vid Göteborgs Universitet. Utbildningen ges både som uppdragsutbildning och som en ordinarie universitetsutbildning. Man kan söka till enstaka kurser eller till hela programmet.

Du hittar mer info på utbildningens webbplats https://biomedicine.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning/smittskydd

Arkiv