HOBIT - Riktlinjer för vårdhygien inom tandvård är nu publicerade

 

Nationella riktlinjer för vårdhygien inom tandvården har länge efterfrågats. Nu är den första versionen publicerad. 

Klicka på Publicerat i listen ovan och sedan på HOBIT i vänstra kolumnen så kommer du till huvuddokumentet och checklistor för hygienrond och kontroll av diskdesinfektorer och autoklaver.

Arkiv