Arbetsgruppen "Hög luftfuktighet" behöver en sammankallande

Dokumentet "Hög luftfuktighet" ska revideras (den nuvarande versionen finns under Publicerat).

Den varma och fuktiga sommaren 2018 visade att dokumentet är uppskattat och användbart, men också att kompletteringar behövs. Det finns också behov av skrivningar om låg luftfuktighet.

Det finns en arbetsgrupp med kompetens från vårdhygien, sterilverksamhet, industri och medicinteknik. Men gruppen behöver en sammankallande. Du som vill ingå i arbetsgruppen och också kan åta dig att vara sammankallande - maila till styrelsen@sfvh.se och anmäl ditt intresse.

Arkiv