Medlemsavgift

Avgiften för medlemsskap i SFVH är 250 kr.

Föreningsmedlem som inte är ansluten till Tandvårdssektionen erhåller inbetalningskort från föreningens kassör.

Föreningsmedlem som är medlem i Tandvårdssektionen erhåller inbetalningskort från sektionens kassör.

För information om medlemsavgift i Tandvårdssektionen, se sektionens sida.

OBS! Vid inbetalning ska alltid fakturanummer och medlemsnummer anges.


Vid frågor kontakta föreningens kassör:

Elisabeth Freyhult

elisabeth.freyhult@regionvastmanland.se