Välkommen till Antibiotikaforum, tisdag den 21 november

Målet med årets forum är att skapa en gemensam lägesbild.

Vi kommer under dagen bjuda på föreläsningar som ger en inblick i antibiotika- och resistensläget hos människor och djur, vad som är aktuellt inom

miljöområdet, arbetsmiljö och vårdhygien i förhållande till AMR, vad som hänt under det svenska EU-ordförandeskapet samt om folk- och djurhälsans

betydelse i ett AMR-perspektiv.

 

Fullständigt program kommer att skickas till anmälda deltagare i god tid innan den 21 november.

 

Årets antibiotikaforum kommer att vara ett fysiskt möte och vi planerar att ha utställningsytan Torget i år igen.

Vill ni ställa ut kontakta oss redan nu!

 

Sprid gärna denna inbjudan till intresserade kollegor!

 

Länk till anmälan:  

https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/kurser-och-seminarier/arkiv/2023-11-21-antibiotikaforum-2023    

 

Anmäl dig senast den 27 oktober

Anmälan är bindande men inte personlig. Vill ni överlåta en plats till en annan person, vänligen kontakta Antibiotikasamverkan@jordbruksverket.se   

Observera att antalet platser är begränsat till ca 150-160 deltagare.