Svenska Hygienpriset 2018

Svenska Hygienpriset 2018 delades ut av Pelle Gustafson, chefläkare LÖF, till tre välförtjänta pristagare. Utdelningen ägde rum den 21 mars i samband med SFVH:s Hygiendagar.

Pristagare, jury, prisutdelare och SFVH:s ordförande.

Patientsäkerhet och VRI - hur går det? (klicka för att se presentationen)

Pelle Gustafson

Pristagare och motiveringar (klicka på pristagarens namn så öppnas presentationen av det prisbelönade arbetet)

Maria Hansby, utbildningsledare på sterilteknikerutbildningen Yrkeshögskolan Sollefteå.

Svenska Hygienpriset 2018 går till Maria Hansby för hennes enastående insats i arbetet med uppstart och ledning av en svensk utbildning i instrument- och sterilteknik. Hon har genom sitt genuina kunnande och stora kompetens dessutom varit drivande i arbetet med att ta fram en studieplan i EU-projektet VEDAS.   

Jens Bergström, tatuerare, grundare av och föreläsare på Tattoo and Piercing Education.

Svenska Hygienpriset 2018 går till Jens Bergström för hans personliga och starka engagemang för hela branschens hygien- och smittskyddsfrågor. Genom att medverka vid framtagning av regelverk och utbildning i arbetsplatshygien har Jens bidragit till att säkra miljön för både kund och utövare.

Safe Hands studien – det går att reducera postoperativa infektioner.

Svenska Hygienpriset 2018 går till Anette Erichsen Andersson, Maria Frödin, Lisen Dellenborg, Lars Wallin, Jesper Hök, Brigid M. Gillespie och Ewa Wikström. Studien testar en implementeringsstrategi samt beskriver förutsättningar och hinder för implementering av handdesinfektion och aseptisk teknik i samband med vårdmoment i operationsmiljö.