Rapport från Folkhälsomyndigheten om screening

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en rapport om screening för resistenta bakterier. 

I dokumentet föreslås en modell för hur screeningriktlinjer bör utarbetas och man ger förslag på screeningrutiner för de antibiotikaresistenta bakterier som omfattas av smittskyddslagen ges också (Enterobacteriaceae som bildar ESBL eller ESBL-CARBA, methicillinresistenta Staphylococcus aureus, pneumokocker med nedsatt känslighet mot penicillin och vankomycinresistenta enterokocker).

SFVH representerades i arbetsgruppen för rapporten av Ewa Davidsson, Carin Gebäck, Per Holmblad och Christina Stamm.

Länk till sida där rapporten kan laddas ner:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/screening-for-antibiotikaresistenta-bakterier/

Arkiv