Ny digital utbildning om vårdrelaterade infektioner

Utbildningen är skapad av det nationella Vinova projektet, VRI proaktiv och är uppdelad på flera avsnitt.

Läs mer om utbildningen på SKRs hemsida

Arkiv