Legionellagrupp på FoHM - hygiensjuksköterska och -läkare sökes

Folkhälsomyndigheten har nu påbörjat arbetet med att ta fram en kunskapssammanställning för Legionella i vården.

Syftet med kunskapssammanställningen är att den ska fungera som ett underlag till vägledning för det förebyggande arbetet för vårdgivare inom landsting och kommun.

Folkhälsomyndigheten önskar nu lämpliga personer för deltagande i en referensgrupp och ser gärna representation av både hygienläkare och hygiensjuksköterska. Uppdraget innebär främst att lämna synpunkter och medverka i diskussioner kring upplägg och innehåll på den dokumentation som tas fram och ska kommuniceras ut. Minst ett fysiskt möte planeras under hösten för att arbeta fram sorterade budskap kring förebyggande arbete. En del kommer även att beröra hantering och åtgärder vid inträffade fall.

 

23 augusti 2017

SFVH:s styrelse tackar alla för visat intresse att delta i ovanstående grupp. Föreningen kommer att representeras av Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska i Uppsala och Maria Marklund, hygienläkare i Umeå.

Arkiv