Läkarsektionen inom SFVH har upplösts

 
Läkarsektionen inom SFVH upplöstes på sektionens årsmöte den 4 april 2017 under Hygiendagarna i Västerås. Det är inte så dramatiskt som det kanske låter, läkargruppen kommer att vara fortsatt engagerade inom SFVH. Läkarna behövde på grund av att Socialstyrelsen gjort Vårdhygien till en egen tillägsspecialitet bilda en förening utanför SFVH för att kunna säkra utbildning av ST-läkare. Läkarförbundet som är en nödvändig aktör för att säkra ST-utbildning för alla läkare ställer krav på att det ska finnas en specialitetsförening och en sådan kunde inte vara en "underförening" till SFVH. Så nedläggningen av Läkarsektionen är av rent praktiska skäl, vi är inte tillräckligt många läkare för att kunna hålla igång två föreningsstyrelser. Den nya Svenska Hygienläkarföreningen uppmanar alla sina medlemmar att vara engagerade inom SFVH. Vi hygienläkare ser SFVH som en helt nödvändig plattform för att mötas interprofessionellt inom ämnet vårdhygien även i framtiden.
 
Anders Johansson f.d. Ordförande för Läkarsektionen inom SFVH samt Vice ordförande i Svenska Hygienläkarföreningen 
 

Arkiv