HITÅT i ny version samt styrelsens verksamhetsplan för 2018-2019

 

Dokumentet HITÅT - Hygien I Tandvården, Åtgärder och Tankar - har reviderats. I den nya versionen tar man upp alla stickande och skärande instrument inom tandvården, inte bara kanyler. Ett långt avsnitt handlar om riskanalys och behovet av utbildning berörs också. Vidare klargörs verksamhetschefens ansvar. Arbetsgruppen har gjort en enkät till tandvårdskliniker och delar av resultatet redovisas. 

Du hittar den nya versionen av HITÅT under Publicerat.

 

Styrelsens verksamhetsplan för 2018 - 2019 hittar du under Om SFVH.

Arkiv